Değerlerimiz

 • Güven Yaratırız
 • Adil Davranırız
 • Sorumluluk Alırız
 • Tutku İle Çalışırız
 • Asla Pes Etmeyiz
 • Yenilikçi düşüncenin, yaratıcılığın, sürekli iyileşmenin önünü açarız, yeni fikirlerin ortaya çıkması için teşvik eder, destekleriz.
 • Başarıyı takdir eder, teşvik eder ve ödüllendiririz. Başarısızlığı ise sahipleniriz, başkalarını suçlamaz, hatalardan ders çıkarır, paylaşırız.
 • İş sonuçlarını üzerinde uzlaştığımız objektif kriterler (ölçülebilir, ulaşılabilir, net, rakamsal, vb) ile değerlendiririz.
 • İletişimimiz her zaman olumlu, yaklaşımımız yapıcıdır.
 • Ekibinizin sürekli gelişiminin sorumluluğunu alır, çalışanlarınızı geleceğe hazırlarız.
 • Ekibinizin hedeflerine ulaşması ve tutku ile çalışması için en uygun ortamı yaratırız.
 • Hedeflerinizi, sebepleri ve sonuçlarını anlatır, yönetimin bütünlüğü açısından alınan kararların herkes tarafından bilinmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlarız.
 • Bilgiye ve analitik yaklaşıma dayanan karar mekanizmaları oluştururuz ve kullanırız.
 • İşimizi sahiplenir, işimizin doğal lideri oluruz, gerektiğinde inisiyatif alır, harekete geçeriz.
 • Kurumunuzda çalışan herkes şirketimize rahatlıkla ulaşabilir. Her kademeden gelen konuyu dinler, çözüm için sorumlusuna yönlendirir, takip ederiz.
 • Verimli, kaliteli zaman yönetimine önem veririz, ekibinizi bu doğrultuda teşvik ederiz.
 • Eylemlerimizin müşterilerimizi, şirketimizi, toplumumuzu, çevremizi etkilediğinin bilinciyle yaşarız.
 • Çalışanlarımızı sosyal sorumluluk projelerine katılmaya teşvik eder, zaman ayırmalarına olanak sağlarız.
 • Büyük resmi görür, gelecekle ilgili vizyon oluşturur, çalışanlarınızın da görmesini sağlarız.
 • Değerlerimizi biliriz, sahip çıkarız, örnek oluruz, ilham veririz.