EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİMLERİ

A – ANNE BABA OKULU

Eğitimin Hedefleri

Ebeveynlik bazen çok zorlu olabilmektedir. Çocuklar maalesef ki kullanma kılavuzu ile doğmuyorlar ve mükemmel çocukları yetiştirmek için bir “sihirli değnek” olsaydı, birileri bunu şimdiye kadar bulurdu biz de bu değneği kullanırdık. Ama ne yazık ki böyle bir değnek yok bu nedenle, ebeveyn eğitimleri son derece önemlidir. Eğitimlerimizdeki asıl amacımız, çocuğunuzun, duygusal, sosyal, kişilik gelişimini etkilemeyecek doğru yöntemleri kullanmak ve ebeveynliği stresli bir olgu halinden çıkarıp,  eğlenceli bir olgu haline getirmektir.

Ebeveynlerin, çocuk gelişimiyle ilgili bilgilerini geliştirme, yaşadıkları sorunlarla pozitif yolarla başa çıkabilmelerini sağlama, ebeveynlik becerilerini ve bilgilerini geliştirme, çocuğun bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimine nasıl katkıda bulunabileceklerine ilişkin öğrenme deneyimlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimin İçeriği

ÇOCUK GELİŞİMİNDE AİLE NEDEN ÖNEMLİDİR?

 • Ailenin insan yaşamındaki önemi
 • Aile türleri
 • Ailenin işlevleri
 • İşlevsel ve işlevsel olmayan aile
 • İnsan gelişiminde aile içi ilişkilerin önemi
 • Aile içi ilişkilerin aile üyelerinin psikolojik gelişimleri üzerindeki etkisi

 

ÇOCUĞUMA UYGUN TUTUMDA YAKLAŞABİLİYOR MUYUM?

 • Anne-babaların çocukları ile ilişkilerinde sergilemiş oldukları tutum ve davranışlar
 • Anne- baba tutumlarının Çocuk gelişimindeki önemi

ÇOCUKLA İLETİŞİMİN ÖNEMİ

 • İletişim ve İletişim Türleri
 • İletişim Engelleri
 • Çocuğu Neden ve Nasıl Dinlemeliyiz?
 • Etkin Dinleme
 • Dinlemenin Çocuğun Gelişimine Yararları
 • Empati
 • Ben iletileri
 • Sen iletileri
 • Anne-baba- çocuk çatışmaları,Kim kazanır? kim kaybeder?

 

ÇOCUKLA KALİTE ZAMAN GEÇİRMEK

 • Aile Olarak kaliteli Zaman Geçirmek
 • Çocukla Nitelikli Zaman Geçirmek
 • Çocukla Nitelikli Zaman Geçirme Etkinlik örnekleri
 • Çocukla Oyun Oynamak
 • Oyunda Ana-Babanın Rolü

 

ÇOCUKLARDA İSTENMEYEN DAVRANIŞI DEĞİŞTİRME VE  OLUMLU DAVRANIŞ KAZANDIRMA

 • Sınır Belirleme ve Etkili Komut Verme
 • Kurallar Koyma ve Tutarlılık
 • İstenmeyen Davranışı Analiz Etmek
 • Davranışın Sonucunu ve Zararını Fark Ettirme
 • Görmezden Gelme
 • Farklı Çözüm Yolları Düşündürtmek
 • Davranışın Sonucunu Yaşatma
 • Olumlu Disiplin Yöntemlerini Uygularken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Olumlu davranışlarla rol model olmak
 • Önleyici açıklamalar yapmak
 • Ortamı hazırlamak
 • Takdir ve teşvik
 • Ödül verme ve puan Sistemi

 

ETKİLİ PROBLEM ÇÖZME

 • Sorunların Farkında Olma
 • Ailede Yaşanan Sorunların Ana Babaya ve Çocuğa Etkisi
 • Problem Çözme
 • Problem Çözme Aşamaları

 

ÇOCUKLARDA DUYGU GELİŞİMİ

 

 • Duyguların Fark Edilmesi
 • Duyguların İşlevleri
 • Duyguların İfade Edilmesi
 • Duyguların İfade Edilmesinde Ana Babanın Rolü
 • Duygu düzenleme
 • Çocuklara Duygu Düzenlemeyi Öğretmek İçin Neler Yapılabilir.

 

OKUL VE ÇOCUK

 • Çocuğa Okulla İlgili Sorumlulukların Kazandırılması
 • Ev Ortamındaki Düzen
 • Ders Çalışma Ortamındaki Düzen
 • Ders Hedefi Belirleme ve Çalışma Planı
 • Çocuğun Okuluyla ve Öğretmeniyle İlişkileri

 

 

ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ PROBLEMLERİ

 

 • Kıskançlık ve İmrenme
 • Başkalarının Eşyasını İzinsiz Almak
 • Okul korkusu
 • Korku ve Kaygılar
 • Pika
 • Yalan Söyleme

Katılımcı Profili

3-7 yaş arası çocuğa sahip ebeveynler

8-11 yaş arası çocuğa sahip ebeveynler

ERGENLERLE İLETİŞİM

 

 • İletişimin tanımı, türleri ve işlevleri
 • İnsan ilişkilerinde olumlu ve olumsuz iletişim
 • Dinleme –Saygı- Empati -İçtenlik- Dürüstlük
 • Olumlu ben dili

ERGEN VE AKRAN İLİŞKİLERİ

 

 • Ergenlikte Akran İlişkileri
 • Akran Baskısı
 • Akran Zorbalığı
 • Arkadaş ilişkileri
 • Ergenlikte Flört/Romantik İlişkiler

 

ERGENİN OKUL YAŞAMI

 

 • Öğrenme becerisi,
 • Öğrenme stili ve öğrenme stratejisi
 • Akademik başarı ve verimli ders çalışma
 • Öğrenilmiş çaresizlik
 • Sınav kaygısı
 • Okulla ilgili bilinmesi gerekenler (okula devam/devamsızlık, okuldan kaçma)