A - GENEL EĞİTİMLER

Eğitimin Hedefleri

Kurum içinde ortak dil, ortak kültür, ortak amaç ve ortak değerler oluşturabilmek, kurum içi iletişim kalitesini ve verimliliği artırır. Bu noktadan hareketle kaliteli iletişimin, iş sonuçları ile doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir.

Bu eğitimin amacı kurum çalışanlarının birlikte ‘BİZ’ bilinci ile hareket etmelerini sağlayacak ortak bakış açıları geliştirmek ve kurumdaşlık bilincini aşılamaktır.

Eğitimin İçeriği

 • ‘BİZ’ Kimiz – Kurum’lu olmak
 • Kurum Vizyonu, Misyonu ve Değerleri
 • Kişisel Vizyon, Misyon ve Değerler
 • Kurum İçi İletişim Ortamının Önemi
 • Kurum Yetkinlikleri
 • Kişisel ve Sosyal Yetkinlikler
 • Güçlü Alanlar, Gelişim Alanları
 • Gelişim İçin Eylem Planı
 • ‘Biz’ Bilincinde ‘Bir’in Değeri
 • Kalıplayan Ortam, Geliştiren Ortam
 • ‘Biz’ Bilinci İçin ‘Beş Varoluş Boyutu’
 • İnsanın Temel İhtiyaçları: Ait Olma ve Birey Olma
 • Üç İlişki Paradigması: Sen, Ben, Biz

Katılımcı Profili

Tüm çalışanlar

Eğitimin Hedefleri

Bu atölyenin temel amacı; takım içindeki her oyuncunun takım için eşsiz olan rolünü anlamasını ve takım içindeki iletişimin nasıl daha etkin bir şekilde işleyeceğine dair farklı bakış açıları kazanmasını sağlamaktır.

Katılımcılardan örneklem gruplar alınarak gerçekleştirilecek olan atölyede verilecek bilgiler, oynanacak oyunlar ve yapılacak çalışmalarla takım olma bilincinin gelişmesi, herkesin daha etkin bir takım olabilmek adına neler yapabileceğini düşünmesi ve sonuçta takımın birlikte daha verimli ve keyifli çalışması hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği

Ezber bozan bir tanışma aktivitesi ile başlanacak, program boyunca yapılacak çalışmalara tüm katılımcılar belli oranda katılacak ve takım olmayı farklı yöntemlerle tecrübe etme şansına sahip olacaklardır.

Çalışmaların bazılarında küçük takımlara ayrılacak, küçük takımlarda çeşitli görevleri yerine getirmeleri, sorun çözmeleri birlikte yaratıcı bir süreçten geçmeleri beklenecektir.

Atölye süresince oyunlar, egzersizler, doğaçlama tiyatro çalışmaları yapılacak, takım olmaya dair bilgiler bu çalışmalar üzerinden kısaca verilecektir. Eğitim tümüyle pratik çalışmalardan oluşacak olup teorik aktarım içermeyecektir.

Spontan olma becerisi, bir takım içinde hızlı değişen rollere, durumlara ayak uydurabilme; kriz anlarında hızlı çözüm üretebilme açısından çok önemlidir. Doğaçlama tiyatro çalışmalarında katılımcılar spontan olma becerilerini test ederek kendilerini geliştirme şansı yakalayacaklardır.

Egzersizler, oyunlar ve doğaçlama tiyatro çalışmaları sırasında sonuçtan çok sürece dikkat çekilecektir. Süreç işlerken takımdaki kişilerin birbirleriyle iletişim ve etkileşimi, takım içinde hangi rolleri aldıkları ve tüm bunların süreci nasıl etkilediği gözlemlenerek katılımcılarla paylaşılacaktır.

Günün sonunda herkesin kendine ve takım içindeki rollerine dair çıkarımlar yapacağı, ekip ruhu ile hareket etme becerilerinin farkına varıp kullanacağı keyifli ve eğlenceli bir aktivite olacaktır.

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

B - YETKİNLİK EĞİTİMLERİ

Eğitimin Hedefleri

Günümüz dünyasında motive olmak ve motive kalmak üretici bir yaşam için kritik… Bazen kendimizi motive etmek, bazense çevremizi ya da ekibimizi motive etme becerimiz başarımızı pozitif etkileyecek bir beceri. İyi bir motivatör haline gelebilmek için hem içsel motivasyonu hem de zihinsel motivasyonu iyi tanımalı ve kullanmalıyız. Bu eğitimde motivasyonun ana kaynağını tanımlayacağız. Motivasyonun yaratılışın temel bir parçası olduğunu fark edecek ve böylece hem kendimizin hem de muhatabımızın içsel motivasyonunu harekete geçirmeyi öğreneceğiz. İkinci aşamada zihinsel motivasyonun nasıl çalıştığını öğrenecek ve harekete geçirecek yöntemleri kavrayacağız. Bu eğitimde mükemmele adanma, hedef-motivasyon ilişkisi ve insanın 3 dünyasındaki motivasyonu ayrı ayrı inceleyeceğiz. Her katılımcı kendi motivasyon ve değişiklik kalıbını keşfedecek ve kendini motive etmeyi öğrenecek öncelikle. Daha sonra bir kişiyi ve bir topluluğu motive etme becerisi geliştireceğiz. Motive edici dil kalıplarıyla daha etkili konuşmayı öğreneceğiz. Ters motivasyon ve sevgi motivasyonunu yerinde ve etkili kullanmayı uygulama yaparak kavrayacağız.

 

 

Eğitimin İçeriği

 

 • Yaşamla İlgili Temel Kavramlar
 • Yaratılışın Kısa Tarifi
 • İçsel Motivasyonun Kaynağı
 • Sevgi
 • Aldırış
 • Mükemmele Adanmak – Vasata Razı Olmak
 • İnsanın İç Dünyası
 • Hedef – Motivasyon İlişkisi
 • Zihinsel Motivasyonumuzu Keşfedelim
 • Değişiklik Kalıbımızı Keşfedelim
 • Motive Edici Dil Kalıpları
 • Tek Kişiyi Motive Etmek ve Metadolojisi
 • Bir Grubu Motive Etmek ve Metadolojisi ( Altılı Vaaz)
 • Ters Motivasyon
 • Sevgi ve Şefkat İle Motivasyon

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

Eğitimin Hedefleri

Hedeflerimize ulaşmamız için gerekli olan motivasyon, aslında hepimizin içinde var olup sadece çalıştırmasını bilmekle ilgili farklılık göstermektedir. Katılımcılar bu eğitim de kendilerinin ve çevresindekilerin motivasyon modelini algılayarak; bunu harekete geçirmek için neler yapması gerektiğini öğrenecek ve motivasyon konusuna akıl, ruh ve beden bütünlüğü çerçevesinde farklı bir bakış açısı geliştirecektir.

 

Eğitimin İçeriği

 • 3 Menzil Modeliyle Amaç ve Hedef
 • Amaçlı Hareketin Gücü
 • Değişim Yönetimi
 • Doğru Bakış Açısı ve Sorular
 • Motivasyon ve Tarihçesi
 • Zihinsel Motivasyon Stratejileri
 • Motivasyon Dilleri
 • Dengeli Motivasyon
 • İMGELEME Metodu
 • SQ (Ruhsal Zeka) Nedir?
 • Mistik Sezgi
 • Öz Benlik
 • Özsel Motivasyon
 • Yaşama Yansımalar

Katılımcı Profili

Tüm çalışanlar

Eğitimin Hedefleri

Ünlü mitololi uzmanı Joseph Campbell tüm kahramanlık hikayelerinde kişinin yaptığı içsel bir yolculuktan söz eder ve buna “Kahramanın Yolculuğu” der. Bu eğitim her bireyin kendi yaşamının kahramanı olduğu fikrinden yola çıkar ve kişisel farkındalıkla kendini keşfedip potansiyeline ulaşacağı bu yolculukta güç kazanmak için ihtiyacı olan içsel destek mekanizmasını sunmayı hedefler.

 

Eğitimden sonra katılımcıların;

 • Kendilerini sabote ettikleri alanları görüp dönüştürmek için adım atmaları,
 • Konfor alanında kalmanın onlara maliyetini görmeleri ve o alandan çıkmaları,
 • Kurban değil seçim yapan bireyler olduklarını idrak etmeleri,
 • Değişim karşısındaki duruşlarını değerlendirmeleri,
 • Korkularını, cesaretlerini, güçlü yönlerini ve gelişmesi gereken yönlerini keşfetmeleri,
 • En zorlu sınavlarda temel değerlerinden nasıl destek alacaklarını öğrenmeleri,
 • Somut hedeflerle geleceklerini tasarlamak için adım atmaları amaçlanır.

Eğitimin İçeriği

 • Niyetin Gücü
 • İçsel Sabotajcılar
 • Konfor Alanından Çıkmak
 • Ego Durumları
 • Değişimin Mekanizması
 • Beynimizin Çalışma Prensipleri
 • Güçlü Yönler
 • Korku ve Cesaret
 • Seçim Yapmak – Sorumluluk Almak
 • Değerlerimiz
 • Öz Kabul
 • Öz Şefkat
 • Hedef Koymak
 • Kahramanın Yolculuğu
 • İş ve özel hayatımızda yaşadıklarımız içsel varlığımızı nasıl zenginleştirir?
 • Kahraman yolculuğu aşamaları ( 11 adımlık dönüşüm çarkı)
 • Dönüşüm çarkının aşamaları ile uyumlu kişisel farkındalık çalışmaları

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

Eğitimin Hedefleri

Modern insanın hayatında stres, etkin baş edilmesi gereken ortak problemimiz. Oysa kendini sinsi bir şekilde stres maskesi altına saklayan ezeli bir yapı taşımız var: KAYGI. Çok daha derinlere inen ve birçok stresimizi kökünden besleyen bu yaman duyguyu stresle karıştırıyoruz birçok zaman…

Bu eğitimde kaygı ve stresi ayrı ayrı ele alacağız önce. Sonra aralarındaki ilişkiyi çözümleyeceğiz. Kaygı ve stresin yaşamdaki olumlu ve olumsuz rollerinin kavranmasını sağlayacağız. Özgürlük, yaratıcılık, kişisel gelişim ve mutluluk için kaygı ve stresin yönetilmesinin önemini kavrayacağız.  Kaygı ve stresin üretime ve gelişime nasıl yönlendirileceğine dair strateji ve metotlar uygulayacağız.

Eğitimin İçeriği

 • Kaygı Nedir?
 • Kaygının Kaynağı
 • Özgür irade Kaygısı / Sorumluluk Kaygısı
 • Varoluş / Yetersizlik – Değersizlik Kaygısı
 • Ölüm Kaygısı
 • Yaratıcılık Kaygısı
 • İlişki Kaygısı
 • Yalnızlık Kaygısı
 • Kaygı Tanımları
 • Kaygıya Olumlu ve Olumsuz Tepki
 • Kaygı Farkındalığı
 • Kaygıyı Yönetmek
 • Kaygı Süreçleri ve Çözüm Önerileri
 • Stres Nedir?
 • İyi Stres
 • Durdurucu Stres
 • Stresin Kaynağı
 • Kaygı-Stres İlişkisi
 • Stresle Başa Çıkma Metotları
 • Gerçek Zamanlı Stresle Başa Çıkma
 • Sanal Zamanlı Stresle Başa Çıkma

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

Eğitimin Hedefleri

Psikodrama, insanların yaşadığı sıkıntıları tekrar ele alıp inceleme ve sorgulama ve neler olup bittiğinin farkına varma amacıyla sahnenin ve eylemin kullanılması olarak tanımlanabilir. Bir grupla birlikte zaman zaman bir anı, zaman zaman bir travma, bazen günlük can sıkıcı bir olay ya da rüya sahnede canlandırılır. Baş oyuncu (protagonist), kendine ele almak istediği olay, konu, kişi ya da rüya için yardımcı oyuncular (antagonist) seçer. Onlara rol verir. Onlar da başoyuncunun isteği ve yönergeleri doğrultusunda o rolü oynarlar. Zaman zaman başoyuncu, rol verdiği kişilerin rollerine geçerek olaylara onların gözünden bakmaya çalışır. Psikodrama, insanın kendisiyle karşılaştığı en büyülü ve çarpıcı yöntemlerden biridir.

Bu eğitim, katılımcıların kendileri ile ilgili farkındalık yaratarak davranış, düşünce ve duygularının altında yatanları görmesini sağlayacağı gibi, sahnede her zamankinden farklı roller deneyerek bir değişim fitili ateşlemelerine de yardımcı olacaktır.

 

 

Eğitimin İçeriği

 • “Bu Konuda Hep Aynı Şekilde Davranıyorum Ama Nedenini Bir Türlü Bulamıyorum.”
 • “Sebepsiz Yere Bu Şekilde Hissediyorum ve Bu His Peşimi Bırakmıyor.”
 • “O Şarkı Beni Hep Ağlatır, Neden Bilmiyorum.”
 • Kendimize Dair, Görünen Ama Nedenini Bilemediğimiz, Anlayamadığımız Her Konu Psikodrama Sahnesine Gelebilir
 • Çatışmalar, Travmatik Anılar, Rüyalar Sahnede “Şimdi Ve Burda” İlkesi Eşliğinde Vücut Bulur, Dile Gelir, Bilmediklerimizi Bize Söyler

Katılımcı Profili

Tüm çalışanlar

Eğitimin İçeriği

 • İlişki Yönetimi Nedir?
 • İlişki Yönetiminde İletişimin Rolü
 • Yönetici Olarak Nasıl İletişim Kuruyorum?
 • İletişim Döngüsü
 • İletişim Kazaları
 • İletişim Kazalarını Önlemek İçin
 • Kendini Etkin İfade Edebilme
 • Etkin Mesaj Verme
 • Ses- Söz Beden Dili Kullanımı
 • Doğru Kanal Seçimi
 • Pozitif Dil Kullanımı
 • Algılama ve Algı Filtreleri
 • Etkin Dinleme ve Teyit Etme
 • Davranışları Yönetme
 • Davranış Seçenekleri
 • Güvenli Davranış Geliştirme
 • İlişki Yönetimi İçin Güven Oluşturma
 • Egzersizler, Rol Oyunları

Katılımcı Profili

Üst düzey yöneticiler

Eğitimin Hedefleri

Farkındalık üç alana; duygularımıza, düşüncelerimize ve kendi bedenimize yönelik olarak kazanılır. Şimdiki an duyularla ilgilidir. Geçmiş ve gelecek düşüncelerle ilgilidir. ‘Kendinin Okuryazarı Olmak’, içinden geçilen her duygu durumunun bilinçli bir şekilde farkında olmak demektir. Bunun içinde kendinin etkin bir seyircisi olabilmek yatar.

Bu eğitimin amacı kişiye kendini yargısızca gözlemleyebilme becerisi kazandırmaktır. Bu eğitim sonunda katılımcılar,

 • Kendi hikâyelerinin nerede başladığının,
 • Bugün oldukları kişi olana kadar hayatlarında deneyimlediklerinin bugüne etkisinin,
 • Önce kendisi ile iletişimini güçlendirmesi gerektiğinin farkına varır.
 • Kendisinin okur-yazarı olmak için yola çıkabilir,
 • Kendi yansıtmalarının farkına varır ve gerçek resmi görebilir,
 • Şimdi ve burada davranışlarına etki eden kararlarının farkına varır ve önce kendisi ile sonra diğerleri ile ilişkilerini anlayarak süreçlerini yönetmeye başlayabilir.

Eğitimin İçeriği

 • Farkındalığa Odaklanma-Duygusal Zeka
 • Farkındalığın Bileşenleri
 • Ego Kuramı
 • Öz Bütünlük-Değerler
 • Farkındalığın Davranış Boyutu
 • Kendine Şahit Kalabilme
 • Eylem Aşaması-Farkındalık ile Yaşamak

Eğitimin Metodolojisi

Eğitim öncesinde uygulanmasını önerdiğimiz ECP (Emotional Capability Profile) envanteri ile katılımcıların duygusal zekâ bileşenlerini (kendini tanıma, kendi duygularını düzenleme, motivasyon, sosyal farkındalık ve sosyal beceriler) geliştirmelerine yardımcı olarak geri bildirimler sağlanmaktadır. Bu sayede, eğitim boyunca hem katılımcı hem de eğitmen açısından daha derin deneyim kazanımı sağlanmaktadır.

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

Eğitimin Hedefleri

Bu eğitiminin sonunda katılımcıların;

 • Karşı tarafı anlamanın ilişki yönetimindeki rolünü keşfetmeleri,
 • Kendini ifade etme ve etkin dinleme ile ilgili becerileri geliştirmeleri,
 • Gerçek empati ile tanışmaları ve empati geliştirmenin insan ilişkilerindeki önemini kavramaları,
 • Karşı tarafın beden dili ile verdiği mesajları doğru bir biçimde okumayı öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği

 • Kendini Etkili Bir Şekilde İfade Edebilmek
 • Etkin Dinlemeyi Alışkanlık Haline Getirmek
 • Karşımızdaki Kişilerle Empati Kurmak
 • Önyargı ve Muhakeme Yeteneği
 • Akıl Vermek
 • Çözümlemek ve Analiz Etmek
 • Beden Dili

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

Eğitimin Hedefleri

 • Bu eğitimde katılımcıların bilgi ekonomisi çağında gerçek verimliliğin ne olduğunu anlamaları ve artık çok çalışmanın veya çok fazla iş yapmanın tek başına bizi verimli yapmaya yetmediği asıl olanın fark yaratacak işler yapmak olduğu öngörüsünü kazanmaları hedeflenmektedir. Kişisel verimliliğin iki temel unsuru olan enerji yönetimi ve zamanı etkin kullanmanın temel ilkelerini kavrayarak, eğitimde öğrendikleri teknik ve yöntemleri hayatlarında kullanmaları amaçlanmaktadır. İlişkileri yönetmek için önce kendilerini yönetmek gerektiğini keşfetmeleri,
 • Gizli, Kör ve Potansiyel alanlarını fark etmeleri,
 • Görünen davranışlarının altındaki görünmeyen nedenleri anlamaları,
 • Sahip oldukları kalıp yargılar ve hatalı düşünceleri görmeleri,
 • Düşünce, duygu ve davranışlarının arasındaki ilişkiyi fark etmeleri,
 • Kendi bedenlerinden gelen sinyallerin ve beden dillerinin kodlarını çözmeleri hedeflenmektedir.

 

Eğitimin İçeriği

 • Scrabble Oyunu: Eğitim konuları ile ilgili serbest çağrışım
 • Bilgi ekonomisi çağında gerçek verimlilik nedir?
 • Enerji yönetimi nedir ve 4 temel ilke
 • Enerjinizi yönetmeden zamanı yönetmek ve verimli olmak niçin mümkün değildir?
 • Vaka çalışması üzerinden katılımcıların gelişim alanlarını belirlemeleri
 • Enerjimizi daha iyi yönetmek için pratik öneriler
 • Enerji yönetimi tekniklerini uygulayabilmek için iki önemli beceri:
 • Odaklanma
 • İrade
 • Katılımcıların iş ve özel hayatlarında enerjilerini daha iyi yönetebilmek için aksiyon planı hazırlamaları
 • Zamanı etkin yönetebilmek için dengenin önemi ve hayatın 8 yönü çalışması
 • İnşaat oyunu
 • Hedeflerimizin ve büyük resmin farkında olmak
 • Yoğunluğumuzu nasıl analiz ederiz?
 • Etkin planlama nasıl yapılır?
 • İşleri önceliklendirmek
 • Hayatımızdaki zaman çalıcılar nelerdir ve nasıl baş edebiliriz?

 

Enerjini Yönet;

 • Fiziksel Enerji
 • Doğru Nefes Alma
 • Dengeli Beslenme
 • Sosyal Enerji
 • Zihinsel Enerji
 • Ruhsal Enerji
 • Alışkanlık Kazanma

Önceliklerine Karar Ver;

 • Hedef Belirlemek
 • Hedefleri Aksiyona Dönüştürmek
 • Önemli İşleri Belirleyip Takvimlendirmek
 • İşleri ve Öncelikleri Gözden Geçirmek

Zaman Çalıcılar;

 • Ertelemeyle Nasıl Başa Çıkabiliriz?
 • Stres ve Kaygıyla Baş Etme
 • Aşırı İş Yükü ile Başa Çıkmak
 • Gereksiz e-Postalarla Başa Çıkmak
 • Telefon Yüküyle Başa Çıkmak
 • Gereksiz Internet ve Sosyal Medya ile Başa Çıkmak
 • Dağınık ve Aşırı Kâğıt Yükü ile Başa Çıkmak

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

Eğitimin Hedefleri

Katılımcıların; yoğun programlar, acil işler ve toplantılar ile dolu bir iş ortamında değer yaratan işlere zaman ayırma, zaman yönetimi konusunda taktik, strateji ve araçları öğrenip iş ve özel hayatta proaktif bir şekilde kullanabilme yetkinliklerini geliştirmek.

Eğitimin İçeriği

 • Bilgi ekonomisi çağında verimlilik ve zaman yönetimi nedir ne niçin önemlidir?
 • Zaman yönetiminin yasaları
 • Dikkatimizi nereye yönlendirdiğimizin farkına varmak
 • Hayır diyebilmek
 • Yaptığımız işin doğasına uygun bir zaman yönetimi sistemini nasıl oluşturabiliriz?
 • Bir zaman yönetimi bütçesi oluşturmak
 • Bir haftamızı ve bir günümüzü nasıl planlarız?
 • Zamanı nasıl kullandığımız ile ile ilgili farkındalığımızı nasıl geliştiririz?
 • Pareto yasasını zaman yönetiminde nasıl kullanırız?
 • WOOP yöntemi ile hedeflerimizi belirlemek
 • Yoğun bir iş ortamında gerçekten değer yaratan faaliyetlere nasıl zaman ayırırız
 • Erteleme ve zaman çalıcılar ile nasıl mücadele edebiliriz?
 • Daha iyi bir e-posta yönetimi sistemi kurmak
 • Daha efektif ve kısa toplantılar yapmak
 • Özel hayatımızda da zamanı iyi yönetebilmek ve hobilerimize zaman ayırmak.

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

Eğitimin Hedefleri

Her birimizin bir imajı ve bu imajı oluşturan birçok öğe vardır. Sözlü ve sözsüz iletişimin yani beden dili, dış görünüm, düşünme, dinleme, sunum ve yazım tarzı, kişisel birikimler, özgüven ve gelişim karşısında duruş bu öğelerin başındadır. Bu eğitimde var olan imajınızı keşfetmeyi öğrenirken, yarattığınız imajınızı korumayı ve gerek çevrenizle gerek iş hayatınızla bu imajı birleştirmeyi ve kullanmayı öğreneceksiniz. Stil hakkında ipuçlarına ve giyinmenin püf noktalarına sahip olacaksınız.

Eğitimin İçeriği

 • İlk izlenim
 • Olumlu ilk izlenimin ipuçları
 • Kişisel imaj
 • İmaj yapıcılar ve imaj kırıcılar
 • İmaj yönetimi
 • Kişisel imaj ve kurumsal imaj entegrasyonu
 • Dış görünümümüz ve giyim imajımızı ne kadar ve nasıl etkiliyor?
 • Stil ve moda
 • Renkler ve üzerimizdeki etkileri
 • Giyimde renk kuralları
 • Vücut tipleri ve analizi

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

Eğitimin Hedefleri

Beden dili insanın kendini ifade edebileceği yöntemlerin en doğalıdır. Karşınızdaki kişiyi anlamanın yolu da onun vücut dilini çözmekten geçer. Amacımız, size vücut dili ile ilgili bilgiler vererek insanların duygu ve düşüncelerini anlamanızı kolaylaştırmak, kendi davranışlarınızı geliştirmek ve çevrenizdeki insanlarla daha iyi iletişim kurmanızı sağlamaktır. Vücut dili konusunda kendinizi donattığınız her bilgiyle çevrenizdeki insanlarla güzel diyaloglar kurabileceksiniz.İnsanları algılarken onların kişisel özellikleri, kültür seviyeleri, yaşadıkları ortam gibi özel koşullarını göz önünde bulundurmanız sizi, daima doğru sonuca götürecektir.

Eğitimin İçeriği

 • İletişim Kavramı
 • Beden Dilinin Önemi
 • Beden Dilinde Hareketler, Oturma
 • Beden Dilinde Hareketler, Yüz ve Baş
 • Beden Dilinde Hareketler, El Hareketleri
 • Beden Dilinde Hareketler, Ayak Bacak
 • Kültürden Kültüre Değişen Beden Dili

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

C - SATIŞ EĞİTİMLERİ

Eğitimin Hedefleri

Bu eğitimde, iş yaşamında başarı için gerekli olan profesyonel iletişim becerileri üzerinde durulmaktadır. Profesyonel hayatta iletişim; ilişki geliştirmek, insan davranışlarını değiştirmek ve verimli bir koordinasyon sağlamak amacıyla en önemli etkendir. Profesyonel hayatta ihtiyaç duyulan etkili iletişim yöntemleri ve iletişim sanatının incelikleri bu eğitimde sunulmuştur.

Eğitimin İçeriği

 • İş Yaşamında Profesyonellerin Sıklıkla Karşılaştığı Sözlü İletişim Biçimleri
 • Dil ve İyi Konuşmacıda Aranan Nitelikler
 • Resmi ve Gayri Resmi Durumlarda Telefon Kullanımı
 • Dinleme Becerileri
 • Etkili dinlemeyi engelleyen bazı faktörler aşağıda sıralanmaktadır
 • Konuşma Becerileri: Açıklık, Hacim, Ses Tonu, Acillik, Mesajı Alma, Dil Kullanımı
 • Sözsüz İletişimin (Beden Dilinin) Özellikleri,
 • Vücut Dili
 • Jest ve Mimikler
 • Duruş, Postür, Oturuş, Ayaklar
 • El ve Kol Hareketleri
 • Yüz İfadesi ve Mimikler
 • Gözler ve Göz Kontağı
 • Baş Hareketleri
 • Kişisel Mesafe – Proksemik
 • Dokunma – Haptik: Uygun ve Uygun Olmayan Durumlar
 • Tokalaşma – El Sıkışma
 • İstem Dışı Jestler
 • Giyim-Kuşam Kodları
 • Çeşitli Fiziksel İletişim Araçları: Aksesuar, Kişisel Bakım ve Makyaj

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

Eğitimin Hedefleri

İş yaşamımızda sürekli olarak, müşterilerimiz olarak kabul edebileceğimiz hizmetlerimizden yararlanan insanlarla ilişki içerisindeyiz. Müşteri odaklı çalışarak, yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak ve bu yolla sadık müşteriler yaratmak, en az dış müşteri memnuniyetini artırmak kadar iç müşteriler olan çalışanların da memnuniyet düzeylerini ve hizmet kalitesini yükseltmek hızla ve daha da çok önem kazanmaktadır. Bu program; müşteri ve hizmet kavramı ile kaliteli hizmetin boyutları, müşteri sadakatini sağlamak ve müşterilerle etkili iletişim kurabilme konusunda konularını içermektedir.

Eğitimin İçeriği

Bu eğitim ile katılımcılara; müşteri beklentilerinin anlaşılması, kaliteli hizmet verebilmenin boyutları, müşteri sadakati ve şikayet yönetimi ile müşterilerle etkili iletişim kurabilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması

Katılımcı Profili

– Yeni mezunlar

– Yönetici ve yönetici adayları

– Müşteri ile teması olan tüm çalışanlar

Eğitimin Hedefleri

 – Yaşanan iletişim kazalarını önleyebilmek

–  Yazının amacına uygun içeriği oluşturabilmek

– Yazılı iletişimin amacını belirleyerek işyerinde yazılı bilgi aktarırken basit ve pratik teknikleri kullanabilmek

–  Hedefe yönelik, okur odaklı ve uygun içerikte raporlar/yazılar oluşturabilmek

–  Okuyan herkesin aynı sonuçları çıkarabileceği etkin raporlar/yazılar üretebilmek

–  Rapor çeşitleri ve kullanım amaçlarını kavrayabilmek

Eğitimin İçeriği

-Yazılı iletişimin kullanım alanları

-Yazılı iletişimin kurumsal önemi

-Başarılı yazılı iletişimin temel özellikleri

-Grafoloji

-Formal yazılı iletişim çeşitleri

-Medya özelliklerine göre yazma teknikleri

-Format

-Özlülük

-Etiket

-Empati

-İmla / Dilbilgisi

-Yazışma/Rapor Amacının Belirlenmesi

-Rapor Çeşitleri

-Raporlarda İçerik Planlama Teknikleri

-Amaca Göre Örnek Yazışma ve Rapor Yapıları

-Okunabilir Bir Mantık Yapısı Oluşturma

-Standartlar ve Kurallar

-Etkili Yazılı İletişim Teknikleri

-Dikkat Edilecek Hususlar

-Etkili Yazılı İletişim ve Raporlama Uygulaması

-Örnekler Üzerinden Çalışmalar

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

Eğitimin Hedefleri

Kişiliğimiz doğuştan getirdiğimiz temel yapımızdır. Kişiliğimizi değiştiremez ancak istersek geliştirebiliriz. Kendimizle başkaları arasındaki kişilik farklarını bilirsek, hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını çok daha kolay, mutlu ve üretken hale getirebilir, hayatımızın her karesinde bizden çok farklı insanlarla daha verimli iletişim kurabiliriz. Bu nedenle katılımcılara iletişim sırasında nelere dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Kişilik türleri
 • Güçlü, kararlı kişilerin özellikleri
 • Popüler, neşeli kişilerin özellikleri
 • Barışçıl, sevecen kişilerin özellikleri
 • Tertipli, düzenli kişilerin özellikleri
 • Farklı kişiliklerin birbirleriyle uyumu
 • Farklı kişiliklerin birbiriyle çatışmaları
 • Her tür insanla uyum ve ahenk sağlamanın yolları
 • Kişilik türlerini bilmenin liderlik becerilerine etkisi
 • Görsel, işitsel ve dokunsal insanların özellikleri
 • Temsil sistemlerine göre öğrenme biçimleri
 • Görseller neden hayalcidir?
 • Dokunsallar neden gerçekçidir?
 • İşitseller olaylara niçin eleştirel bakar?
 • Göz erişim ipuçları
 • Walt disney modeli
 • Temsil sistemlerine göre motivasyon türleri
 • Temsil sistemlerine göre öğrenme biçimleri
 • Temsil sistemleri ile etkili ve doğru karar alma teknikleri

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

Eğitimin Hedefleri

Dil kalıpları doğru kullanıldığında insan zihnindeki bariyerleri kolaylıkla aşabilmekte, bilinçaltına doğru gönderilen mesajlar iletişimin en kötü anında bile durumu pozitife çevirebilmektedir. Transın uyku hali olduğu genel bir yanılgıdır. İnsan gün içerisinde defalarca farklı seviyelerde transa girer.

Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar, Milton Model’in temel hipnotik dil kalıplarını öğrenmiş, uygulamalar gerçekleştirmiş, her bir sunum ve görüşmeyi bir hipnoterapi metni gibi hazırlayabilecek duruma gelmiş olacaklardır.

Eğitimin İçeriği

 • Doğru Hedef Belirleme Becerisi
 • Zaman Algısı ve İzafi Zaman
 • NLP İletişim Modeli
  • Meta Model
  • Milton Model
 • Hipnotik Dil Kullanımı Ne İşimize Yarar?
 • Hipnoz Nedir? Ne Değildir?
 • Hipnoterapi Sürecinin Aşamaları
 • Telkine Yatkınlık Testleri
 • Derinliğine Göre Trans Durumları
 • Hipnotik Dil Kalıpları ve Kullanım Şekilleri
 • Hipnotik Dil Kalıplarının Pratik İş Yaşamı Uygulamaları
  • Satış Görüşmeleri
  • Sunumlar
  • Önemli Konuşmalar

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

Eğitimin Hedefleri

Bu eğitimimizle dil kalıplarını ustaca kullanıp zor durumlarla bile başa çıkmayı ve etkin bir iletişim kurmanıza yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Eğitimin İçeriği

 • Dil kullanımının tavrımıza ve algıya etkisi
 • Yok sayma ve büyüklük taslama (Kibir)
 • Riskli bağlaçlar: Ama – Fakat – Lakin – Evet ama…
 • Empati fırsatlarını değerlendirmek
 • “Sorun çerçevesi” yerine “Sonuç çerçevesi” çizmek
 • “Sen dili” tuzağı
 • Nesnel (objektif) kalmanın iknadaki önemi
 • İtirazlara karşı doğru tavır
 • “Söyleme, yaşat” prensibiyle duygu aktarımı

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

Eğitimin Hedefleri

 • Doğru iletişim yaklaşımıyla iletişim kazalarının önüne geçmesi,
 • Etkin dinleme tekniğini kavrayarak iletişimsizliği engellemesi,
 • İkna ve etki açısından iletişim tekniklerini kavraması,
 • Doğru anlama ve doğru aktarmanın önemini görmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • İletişim Kalitesini Artırma Yolları
 • İletişim Kazaları ve Önlemler
 • Etkili İletişimin Performans Üzerindeki Faydaları

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

Eğitimin Hedefleri

Katılımcıların müşteri odaklılık kavramını içselleştirmelerini ve müşteri odaklı yaklaşımın kendileri ve kurumları için önemini fark etmelerini hedefleyen bu eğitimde; katılımcılara müşteri memnuniyetini ve sadık müşteri yaratmanın yolları gösterilerek en zor zamanlarda dahi müşterilerini dinleyip anlayabilmeleri ve empati kurabilmeleri sağlanacaktır.

Eğitimin İçeriği

 • Müşteri, Hizmet ve Kalite Kavramları
 • Müşterilerimiz Kimler ve Neden?
 • Müşteri Tipleri ve Beklentileri
 • Müşteri Memnuniyeti
 • 4×4 Hizmet Modeli
 • Karşılama ve İlk İzlenim
 • İşlem Yaparken / Dinleme – Güven – İletişim
 • Problem Anında İkna Becerisi – Müşteri Memnuniyetsizliği – Zor Müşteriler
 • ‘Her şikayet bir armağandır’
 • Uğurlama
 • Empati Kuralım
 • Müşteri ile Geri Bildirim Nasıl Alınır ve Verilir?

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

Eğitimin Hedefleri

İletişimin en önemli evrelerinden biri olan müzakere ve ikna becerilerinin geliştirilerek, bireysel farklılıklara rağmen insanlar ile güvenli ilişkiler kurmak, onları ikna etmek mümkündür. Bu program; müzakerelerde gerekli becerilerin kazanılması ve bunun sonucunda insan ilişkilerindeki güvenin yaratılarak iki taraf için de kazanç sağlayan bir çözümün bulunmasına yardımcı olacak konuları içermektedir.

Eğitimin İçeriği

 • Müzakere  Size Nasıl Görünüyor?
 • İlkeli Müzakere Nedir?
 • Harvard İlkeli Müzakere Modelinin Dört Temel İlkesi
 • Nasıl Bir Müzakerecisiniz?
 • Müzakereci Tarzları
 • Müzakere İçin Etkin İlişki Yönetimi
 • Müzakere İçin İlişki Yönetimi ve İletişim
 • Kendini Tanımak ve Yönetmek
 • Buzdağı Teorisi
 • Olaylar Ve Bilişsel Sistem
 • Davranış Seçenekleri
 • Kendini Etkin İfade Etme
 • Etkin Dinleme Ve Empati

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

Eğitimin Hedefleri

Bu eğitim, katılımcılara satış alanında temelden ileri düzeye kadar satış sürecinin püf noktalarını ve satış yönetiminin önemli tekniklerini sunmaktadır. Satış yöneticileri ve yönetici adayları için satış ekibi liderliği, performans değerlendirme, hedef belirleme gibi bilinmesi gereken önemli yetkinlikler genel olarak aktarılmaktadır

Eğitimin İçeriği

 • Satış Kavramı
 • Satışın Kısa Tarihçesi
 • Satışın Bireysel Getirisi
 • Pazarlama ve Satış
 • Genel Satış Süreci ve Aşamaları
 • İlişkiyi Sürdürmek
 • Alıcı Beklentileri
 • Satışta Etik ve Prensipler
 • Satışta Fayda
 • Satış Yönetimi ve Liderliği
 • Satış Geliri Yönetimi
 • Periyodik Ziyaretler ve Takipçilik
 • Pazarlama ve Üretim Organizasyonları ile İşbirliği
 • Alıcı Segmentasyonu ve Gelir Potansiyeline Göre Planlama
 • Satıcı Yönetimi ve Satıcının İşe Alımı/İşten Çıkarma
 • Satıcının Kariyer Gelişimi
 • Satış Hedeflerini Yönetimi ve Performans Değerlendirmesi
 • Satıcı Bilgilendirmesi ve Eğitim Desteği
 • Satış Takımında Liderlik

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

Eğitimin Hedefleri

Günümüz satış teknikleri yanı sıra, satışta özellik arz eden planlama, strateji ve inovasyon nitelikli bir eğitim programı olarak planlanmıştır.

Nitelikli ve deneyimli satış ekibinde yer alan personelin yetkinliklerinin arttırılması ve güncelleştirilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar, yüksek düzeyde satış profesyonelliği edinecek, müşterilerin önceliklerini, ihtiyaç ve isteklerini anlayacak, rakiplerin davranışlarını daha iyi analiz edebilecek, satış ekipleri daha etkin yönetimle ikna becerileri kazanarak, yüksek verimlilikte bir satış yönetimi sağlayacaktır. Müşteri ilişkileri yönetimine CRM yönüyle birlikte demografik yönden de bakmayı amaçlayan bir öğretide, Müşterinin kavramsal nitelikleri ile beraber çözüm ortağı niteliği de eğitim süresi içerisinde detaylı olarak yer alacaktır.

Satışın etkili tarafı olan sattıktan sonra tahsil edebilmenin sanatının da işleneceği programda katılımcılara bu konuda teknik bilgiler de aktarılacak ve konu vaka çalışmaları, rol-play ve analiz teknikleri ile desteklenecektir.

Kimler Katılmalı :

Satış etkinliğinde bulunan etkin personel ve bu etkinliği yöneten satış ekibi yöneticileri ile bu konuda yetiştirilmek istenen diğer personel

Eğitimin İçeriği

 • Satış Kavramı ve Satış Yönetimi, küresel davranışlar
 • Satış Yönetiminin Görevleri
  • Satış Sürecinin Aşamaları ve satışa giden yol
  • Satış Gücünün Örgütlenmesi
  • Satış Gücünün Amaçları
  • Satış Gücü Örgüt Yapıları
  • Satış Gücünün Büyüklüğünün Belirlenmesi
  • Satış Yöneticisinin Görevleri (Finansal yönetim dahil)
  • Satıyorum ama paramı alamıyorum kavramı (Geciken alacakların yönetimi)
  • Satış Elemanlarının Görevleri ve Sahip Olması Gereken Nitelikler
  • Satış Elemanları Açısından Ürün Bilgisine Sahip Olmanın Önemi ve Faydaları
  • Başarılı Bir Satışçı Olmak İçin Yapılması Gerekenler
  • Satış Elemanlarının Seçimi ve etkinliklerinin belirlenmesi
  • Satış Elemanlarının Eğitimi
  • Satış Elemanlarının Ücretlendirilmesi
  • Satış Elemanlarının Motivasyonu
 • Satış Elemanlarını Denetleme ve Değerlendirme
  • Satış Ekipleri Yönetimi
  • İşe alma / girme
  • İşten çıkarma / çıkarılma
  • Performans değerlendirmesi
  • Yönetimsel sorumluluklar
  • Eğitimsel sorumluluklar
  • Dijital Dönüşümü Anlamak
  • Dijital Pazarlama Trendleri
 • Kişisel Satış ve Satış Koçluğu
  • Satış Koçluğu
  • Coaching’in satışta kullanımı
  • Satış yönetimi mi koçluk mu?
  • Neden satamıyorum sendromu?
  • Çok iyi satıcıyım Paradigmaları
  • Müşterilerin İhtiyaçlarını ve Satın Alma Davranışlarını Anlama
  • Nörotik satış ve davranışların ekonomik etkisi
  • Satışta Güzel ve Etkili Konuşma Teknikleri
  • Satışta Dinleme Becerilerinin Önemi
  • Satışta Vücut Dilini Etkin Kullanma Yöntemleri
  • Satışta Dış Görünüşün Önemi

Katılımcı Profili

Satış etkinliğinde bulunan etkin personeller ve bu etkinliği yöneten satış ekibi yöneticileri ile bu konuda yetiştirilmek istenen diğer personeller

Eğitimin Hedefleri

Müşteri ilişkileri yönetimi eğitimi ile müşterileriyle temas halinde olan kurumların mevcut müşterilerinin memnuniyetini arttırmak amaçlanmaktadır. Rekabetin yoğun, üretimin fazla, karlılıkların azalmakta olduğu sistemlerin ekonomik ve iş yaşamına etki etmeye devam ettiği bir iş yaşamı içerisinde en önemli kavramın müşteriyi kaybetmemek, yönetmek, yeni müşteri bulmak ve onları da verimli hale getirmek olduğu bilinmektedir.

Müşteri ilişkilerinde karlılıktan ziyade, ilişki yönetimi ile farklılaşma sağlamak, maliyeti minimum kılmak, işletmenin verimini arttırmak, uyumlu faaliyetler sağlamak ve müşteri taleplerini karşılamak amacıyla ‘’mutlu müşteri’’ kavramı ile birleşen Müşteri ilişkileri Yönetimi, tüm işletmelerde bir çeşit yönetim modeli haline gelmeye başlamış, eğitim ve mobilite ile desteklenen uygulamalar sonucu müşteriyi ön plana alan bir uygulamaya olmaya başlamıştır.

Müşteri ilişkileri yönetimi eğitiminde amaçlanan asıl konu, müşteri (insan) kavramından yola çıkarak, davranışlar ile bütünleşen bir süreçte sadece satış değil, satışa destek ve operasyon açısından çözüm sağlayan elemanların yönetilmesi, verim alınması ve karlılığa ulaşırken müşteriyi de kaybetmeden yönetim modelleri oluşturmak olacaktır. Rol play, görsel eğitim ve testlerle desteklenecek müşteri ilişkileri yönetimi eğitimi modelinde, katılımcıların ileriye dönük kalıcı bilgiler edinmesi sağlanacaktır.

Eğitimin İçeriği

 • Müşteri İlişkileri Tekniklerine Bakış
  • Müşteri Odaklılık
  • Müşteri Odaklı Kurumsal İmaj
  • Marka değeri
  • Kurum imajı ile birleşen ilişki yönetimi
  • Küresellikte oluşan davranış modelleri
  • Uluslararası ticarette Müşteri Yönetimi ve örneklerin uygulaması
 • Her Noktada Müşteri Algısı Ve Algı Yönetimi
  • Çözüm Odaklılık
  • Algı Yönetimi
  • Farkındalık teknikleri (Farklı olarak değişim yaratma)
  • İkna Süreci ve İkna Yöntemleri
  • İkna’ nın psikolojisi
  • Çatışma Yönetimi, müşteriye göre hareket modelleri
  • Kızgın ve Zor Müşterilerle Başa Çıkma
  • Kişilik analizleri
  • Stres yaratan müşteri ve stres yönetimi
  • Zaman yönetimindeki hatalar
  • Müşteriye geri bildirimin önemi ve uygulanabilir teknikler.
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • Müşteri Beklentileri nelerdir?
  • Uzun Dönemli Müşteri Yaklaşımı ve Güven İlişkisi, Sadık müşteri yaratabilme
  • Müşteri Tipleri ve Müşteri Tiplerine Uygun İlişki Biçimleri
  • Müşteri Şikayetlerinin Önemi, şikayet bir şans mı?
  • Aşırı müşteri taleplerinin karşılanmasındaki teknikler, müşteriyi kaybetmemek yaklaşımları
  • Şikayet sürecinde Alınması Gereken Önlemler
  • Şikayet – İtiraz Karşılama ve Çözüm Süreci, beklentiler
  • Çatışma Yönetimi
  • Müşteri Karar Sürecini Belirleyen Unsurlar
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Temel İletişim Yaklaşımları
  • Müşteriyi yönetirken yapılan hatalar
  • Duygusal Zeka’yı keşfetmek ve kendi duygusal farkındalığımızı ölçmek,
  • Efektif dinleme
  • Efektif soru sorma
  • Geri besleme vermek, Doğru mesajı, doğru bir şekilde karşı tarafa iletebilmek,
  • Birey ve Kurum Olarak İletişim Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • İletişim Kururken Yapılması Gereken Davranışlar ve Yapılan Hatalar
  • Profesyonel Görünüm
 • Müşteri Temas Noktalarının Satışa Etkisi
  • Telefonla iletişim, telefonla ilişki, müşteri memnuniyet istasyonları
  • Kurumun satış noktaları ve iletişim kanallarını yönetme
  • Yazılı iletişim, teknolojik iletişim ve diğer iletişim kanalları ile memnuniyet arttırma
  • Rol Play çalışmaları, test ve uygulamaları

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

Eğitimin Hedefleri

İkna bir sonuçsa eğer, ikna sanatı bu sonuca ulaşmak için uygulanan süreci en iyi şekilde idare etme yöntemlerinin bütünüdür…
Bu eğitimin adının ikna mühendisliği olmasının sebebi, ikna ile ilgili formüllerin doğru uygulandığı takdirde tıpkı mühendislikteki gibi kesin ve net sonuçlar alınmasıdır. Eski öğretilerden günümüzdeki bilimsel bulgulara kadar ikna sanatının gizli kalmış bütün teknikleri bu eğitimde verilmektedir. Eğitimin amacı katılımcılara sadece teorik bilgiler verilmesi değil, aynı zamanda farkındalık kazandırarak teknikleri özümsemelerini sağlamaktır. Bu eğitimi tamamladıktan sonra sadece kişileri ikna etmeyi değil, başkalarının ikna tuzaklarına düşmemeyi de öğreneceksiniz.

Eğitimin İçeriği

 • İknanın Psikolojisi
 • Kişiler arası iletişimde ikna teknikleri
 • İş hayatında ikna teknikleri
 • Özel hayatta ikna teknikleri
 • Algı yönetimi
 • Yeni bir fikri nasıl kabul ettiririz?
 • Satışta ikna teknikleri
 • İknada beden dili kullanımı
 • Göz Erişim İpuçları
 • İknada nefes kullanımı (ayna nörönları faaliyete geçirmek)
 • Hipnoz ile ikna(Kişileri hipnoza alarak isteklerimizi nasıl yaptırırız? Hipnotik dil kalıplarıyla ikna, gizli hipnoz)
 • Düşünce Yönlendirme
 • İknada frekans teknolojisini kullanma
 • İknadan Korunma Yöntemleri
 • Müzakerelerde ikna teknikleri
 • Zıt fikirleri kabul ettirme
 • Pazarlık Yönetimi
 • İkna yöntemlerinde kültürler arası farklılıklar
 • Çatışmayı uzlaşmaya çevirmek

Katılımcı Profili

 • Yöneticiler,
 • Gayrimenkul Danışmanları,
 • Sigortacılar,
 • Reklamcılar ve Pazarlama iletişimcileri,
 • Danışan ve hizmet portföylerini genişletmek isteyen yaşam koçları,
 • Satış yöneticileri ve satış temsilcileri
 • Aile danışmanları,
 • Eğitimciler,

Yönetim danışmanları…

Eğitimin Hedefleri

Müşteri ilişkileri, müşteri memnuniyeti ile birlikte karlılığı maximize etmeyi hedefler. Müşteri şikayet yönetimi ise; müşteri memnuniyetini ve karlılığı yükseltmede en önemli silahtır.

Yapılan araştırmalara göre, şikâyette bulunan müşterilerin bu şikâyetlerine çözüm bulunduğu takdirde onların yüzde 54 ile yüzde 70’inin işletmeyle alışverişini devam ettirdikleri tespit edilmiştir.

Müşteri Şikayet Yönetimi Eğitimi, her şikâyeti kuruma sunulmuş bir armağan gibi görme ve şikayeti memnuniyete çevirme becerilerini geliştirir.


Günümüz pazar koşullarında müşteride memnuniyetsizlik yaratan faktörlerin bulunup bunların nedenleriyle birlikte çözümlerinin araştırılması olarak tanımlanan müşteri şikayet yönetimi, mal ve hizmetlerdeki kusurun giderilmesi yoluyla müşteriyi memnun ederek elde tutabilmenin en değerli araçlarından biridir.

Müşteri şikayet yönetimi Eğitimi ile, yeni müşteri kazanmak yerine mevcut müşteriyi elde tutma stratejileri geliştirilir.

 

 

Eğitimin İçeriği

 • İhtiyaç, beklenti, tatmin, memnuniyet kavramları
  • Memnun müşteriler yaratmak için anahtar süreçler
  • Müşteri memnuniyetinden müşteri sadakatine geçiş
  • Memnuniyetsiz müşteri her zaman şikayet eder mi?
  • Her memnuniyetsiz müşteri mutlaka şikayet eder mi?
  • Şikayet varsa sadakat de vardır!
  • Müşteriler neden şikayet eder?
  • Müşteri şikayet yöntemleri
  • Zor müşterilerle başa çıkmak
  • Şikayet eden müşterinin farklılaşan beklentileri
  • Kayıp müşterilerin geri kazanımı
  • Kayıp müşteriyi uğurlamak
  • Şikayet karşılama, şikayet çözümleme ve şikayet kapama
  • Zor müşteriler için şikayet yönetimi süreçleri
  • Refleks ve eskalasyon kavramları
  • Müşteri şikayetlerinde eskalasyon mekanizmasının önemi
  • Müşteri şikayetlerinin süreç iyileştirme çalışmalarına dönüştürülmesi
  • Müşteri memnuniyeti araştırmaları
  • Müşteri memnuniyeti anket tasarımı
  • Müşteri memnuniyeti ölçüm yöntemleri

 Katılımcı Profili

Müşteri ilişkileri ekiplerin, çağrı merkezleri, satış ekipleri ve tüm müşteri temas noktaları

Eğitimin Hedefleri

Müşteriden gelen satın alma sinyalini anlayıp, bunu satış ile sonlandırmak her zaman söylendiği kadar kolay olmuyor. Müşteri ihtiyaçlarını anlayarak, doğru satış kapama metodunu ile satış sürecini yönetebilen ve motivasyonu yüksek satışçılar oluşturmayı hedefliyoruz.

Eğitimin İçeriği

 • Fayda ve Verimlilik
 • Özellik & Avantaj & Fayda
 • Fayda Yöntemleri
 • Satış Süreçleri
 • İkna’ya Ne Zaman Başlarız?
 • Kararlarımızı Nasıl Alırız?
 • İkna’nın Silahları Neler?
  • Karşılıkta Bulunma
  • Adanmışlık ve Tutarlılık
  • Tutarlılık & Taahhüt
  • Hoşlanma & Beğeni Kuralı
  • Otorite
  • Kıtlık & Azlık
 • Doğru Kelime Seçimi
 • İtirazlarla Başa Çıkma
 • Satın Alma Sinyalleri
 • Satış Kapama

Katılımcı Profili

Satış etkinliğinde bulunan etkin personeller ve bu etkinliği yöneten satış ekibi yöneticileri ile bu konuda yetiştirilmek istenen diğer personeller

C –SATIŞ DESTEK EĞİTİMLERİ

Eğitimin Hedefleri

Bu eğitimde, telefon görüşmelerinizi verimli bir şekilde yönetebilmeyi, telefonda konuştuğunuz kişiyi anlayarak ve empati kurarak başarılı bir telefon görüşmesi yapabilmek için dikkat etmeniz gerekenleri öğrenecek ve kendinizi değerlendirebileceksiniz.

Eğitimin İçeriği

 • Telefonda İletişim Nedir?
 • Telefona Nasıl Cevap Vermeli?
 • Karşı Tarafı Beklemeye Alma
 • Sesimiz Nasıl Kullanmalıyız?
 • Etkili Dinleme Nasıl Olmalı?
 • Telefonda Etkili İletişim Teknikleri

Katılımcı Profili

Telefonda Satış Ekipleri ve Satış Sonrası Hizmetler,

Eğitimin Hedefleri

Bugün iş dünyasının önemli kavramlarından olan CRM’e stratejik bakışın kazandırılmasını hedefleyen eğitim sonrasında katılımcılar, bir CRM projesi sürecinin yönetiminin temel unsurlarını kazanmış olacaklardır.

Eğitimin İçeriği

 • CRM Nedir?
  • C – Müşteri Kimdir?
  • R – İlişki Nedir?
  • M – Yönetim Nasıl Olmalıdır?
 • Müşteri İlişki Döngüsü
 • CRM – İş Modelinin Alt Bileşenleri
 • CRM Stratejisi
 • Müşteri Segmantasyonu
 • Müşteri ile Temas Yolları
 • CRM Tuzakları
 • 10 Kritik Başarı Faktörü

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

D – YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ

Eğitimin Hedefleri

Bu eğitimin temel amacı, yeni yönetici olan katılımcıların;

 • Günümüz dünyasında yöneticilik rolünün nasıl tanımlandığını öğrenmelerini,
 • Durumsal yöneticilik konusunda fikir sahibi olmalarını,
 • Yönetimde ilişkinin ve iletişimin önemini fark etmelerini, bu bağlamda kendilerini ve ilişkilerini yönetme becerilerini geliştirmelerini,
 • Yöneticilik yaparken kuşaklar arası farklılıkları dikkate almalarını,
 • Ekip içi farklılıkları dikkate alarak ekiplerinin motivasyonlarını yükseltebilmelerini sağlamak olacaktır.

Eğitimin İçeriği

 • Günümüz Dünyasında Yöneticilik
  • Dünden Bugüne Yönetim Tarzları
  • Durumsal Yöneticilik
 • Yöneticilikte İletişimin ve İlişki Yönetiminin Yeri
 • Yönetici Olarak Nasıl İletişim Kuruyorum?
 • Yöneticinin Kendini ve İlişkilerini Yönetmesi
  • İlişki Yönetimi Kavramı
  • Kendini Tanımak ve Kabul Etmek
  • Sonuç Odaklı Davranış Sergilemek
  • Güvenli Davranabilmek
  • Sınırları Net Çizmek
 • Y Kuşağı Gerçeği ve Kuşaklar Arası Yönetim
 • Ekip Motivasyonu İçin Bireysel Motivasyon
 • Motivasyon Odaklarını Anlamak

Katılımcı Profili

Takım liderleri, şube müdürleri, mağaza müdürleri, bölge müdürleri, genel merkezde görevli satış koçları

Eğitimin Hedefleri

İşletme yönetiminde strateji kavramı, bir işletmenin içinde yer aldığı ortamın dinamizmine karşın, kararlılığını koruyarak varlığını sürdürmek ve pazarda başarı elde etmek için seçtiği yolu betimlemektedir.

Bu eğitimle kurumlarda stratejik yönetim sürecinin öneminin anlaşılması, stratejik yönetim adımları ve nasıl yürütüleceği, planlama ve hayata geçirme safhalarında karşılaşılan zorluklar ve baş etme yollarının paylaşılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği
• Stratejik düşünme ve yönetim Süreci
• Stratejik planlama süreci
• Dış çevre ve iç çevre analizi
• SWOT
• Stratejik planın oluşturulması (Vizyon, misyon, stratejik hedefler)
• Stratejik planın icrası
• Dengeli kurum karnesi (Balanced scorecard)
• Gözden geçirme ve sürekli gelişme
• Stratejik hedeflere ulaşmada karşılaşılan zorluklar ve baş etme yolları

Katılımcı Profili

Takım liderleri, şube müdürleri, mağaza müdürleri, bölge müdürleri, genel merkezde görevli satış koçları

Eğitimin Hedefleri

Başarılı bir ekip kurmanın anahtarını elinizde tutmak ister misiniz?
Günümüzde ekip çalışması etkin çalışmanın gerekliliği olarak öne çıkıyor. Başarılı bir ekip kurmak için doğru nitelikte ve uygun sayıda ekip üyesini nasıl seçeceğinizi, ekibinizle nasıl çalışma yapacağınızı öğreneceksiniz.

 • Ekibe üye seçimini,
 • Ekip hedeflerini nasıl belirleyeceğinizi,
 • Ekibi ortak hedefler doğrultusunda motive etmeyi,
 • Ekip üyelerinin rollerini netleştirmeyi,
 • Liderin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini öğreneceksiniz.

 

Eğitimin İçeriği

 • En İyileri Seçmek
 • Başarı Yönelimi
 • Sinerji Yaratan Bireyler
 • Hedefler
 • Değerler
 • Roller

Katılımcı Profili

Genel katılımcı

Eğitimin Hedefleri

Eğitimde katılımcıların etkin kararlar alma becerilerini geliştirmeleri, karar alırken izleyebilecekleri düşünme süreçleri tanımaları ve etkin kararlar vermenin önündeki engelleri tanıyarak bu engelleri aşabilecekleri yöntemleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği

 • Karar nedir?
 • Etkin kararlar verebilmek için beyin ve kalbin ilişkisi. Sezgilerimizi nasıl güçlendirebiliriz?
 • İyi Karar ve Kötü Karar Vericilerin Temel Özellikleri
 • Etkin kararlar vermenin 4 temel elementi
 • Karar Verirken Yapılan Temel Yanlışlar
 • Grup Çalışması: İnşaat Oyunu
  • Grup Sunumları: Oyunun gerçek hayat ile bağlantısı
  • Karar vermenin 5 adımı
 • Vaka Çalışması
  • Etkin kararlar alabilmenin 4 düşmanı ve bunlarla nasıl başa çıkarız?
 • Zihnin Çalışması ve Karar Verme ile İlişkisi
  • Sağ ve sol beynin çalışması
  • 4 kişilik özelliği ve verdiğimiz kararlar ile ilişkisi
 • Problem Çözme ve Karar Verme Yöntemleri
  • Grup Çalışması: Parçalara ayırma
  • Fırsat maliyeti analizi
  • Bireysel Çalışma: Mutlaka-Gerekli-İyi olur
  • Grup Çalışması: Güç Alanı Analizi
  • Yaratıcı Problem Çözme: Ters-Yüz
  • Bireysel Çalışma: Zihin Haritaları

Katılımcı Profili

Takım liderleri, şube müdürleri, mağaza müdürleri, bölge müdürleri, genel merkezde görevli satış koçları

Eğitimin Hedefleri

Katılımcıların; yoğun programlar, acil işler ve toplantılar ile dolu bir iş ortamında değer yaratan işlere zaman ayırma, zaman yönetimi konusunda taktik, strateji ve araçları öğrenip iş ve özel hayatta proaktif bir şekilde kullanabilme yetkinliklerini geliştirmek.

Eğitimin İçeriği

 • Bilgi ekonomisi çağında verimlilik ve zaman yönetimi nedir ne niçin önemlidir?
 • Zaman yönetiminin yasaları
 • Dikkatimizi nereye yönlendirdiğimizin farkına varmak
 • Hayır diyebilmek
 • Yaptığımız işin doğasına uygun bir zaman yönetimi sistemini nasıl oluşturabiliriz?
 • Bir zaman yönetimi bütçesi oluşturmak
 • Bir haftamızı ve bir günümüzü nasıl planlarız?
 • Zamanı nasıl kullandığımız ile ile ilgili farkındalığımızı nasıl geliştiririz?
 • Pareto yasasını zaman yönetiminde nasıl kullanırız?
 • WOOP yöntemi ile hedeflerimizi belirlemek
 • Yoğun bir iş ortamında gerçekten değer yaratan faaliyetlere nasıl zaman ayırırız
 • Erteleme ve zaman çalıcılar ile nasıl mücadele edebiliriz?
 • Daha iyi bir e-posta yönetimi sistemi kurmak
 • Daha efektif ve kısa toplantılar yapmak
 • Özel hayatımızda da zamanı iyi yönetebilmek ve hobilerimize zaman ayırmak.

Katılımcı Profili

Takım liderleri, şube müdürleri, mağaza müdürleri, bölge müdürleri, genel merkezde görevli satış koçları

Eğitimin Hedefleri

Davranışsal koçluk eğitimlerinden farklı olarak bu eğitim ile satış yöneten ve koçluk beklenen kadroların süreç ve performans odaklı satış koçluğu becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Takım Olabilme
  • Takım Tanımı
  • Olmazsa Olmazlar
  • Etkin Koçun Özellikleri
  • Genel Davranış Modeli
  • Satış Koçunun Farkı
 • Ekip Performans Analizi ve Tedbirler
  • Sistem Analizi
  • Delegasyon
  • Motivasyon
  • Eğitim
  • İK Profil Yatkınlık
 • İçsel Motivasyon, Ekip Motivasyonu
  • Ekipte İçsel Motivasyonun Harekete Geçirilmesi
  • Çalışan Motivasyon Dilleri
 • İyi Performansın Modellenmesi
  • Gözlem ve Kalibrasyon
  • Modelleme Yaklaşımı
  • Becerinin Transfer Edilmesi
 • Geri Bildirim Verme, Kabul Etme

Katılımcı Profili

Takım liderleri, şube müdürleri, mağaza müdürleri, bölge müdürleri, genel merkezde görevli satış koçları

Eğitimin Hedefleri

Bu eğitim sonunda katılımcıların, beraber çalıştıkları ekip arkadaşlarının performansına pozitif etki edecek motive etme, profile göre koçluk yapabilme ve geri bildirim verme becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Kavramlar
 • Liderin Bakışı, Gerçek Empati
 • Yönetimin Değişen Rolü
 • Liderin Adımları
 • Vizyonun Entegrasyonu
 • Ekip Oluşturma
 • Süreç Tasarımı
 • Hedeflerle Yönetim
 • Motivasyon
 • Etkin Yönlendirme
 • İzleme ve Geri Bildirim

Katılımcı Profili

Her seviyeden yöneticiler

Eğitimin Hedefleri

Modern insanın hayatında stres, etkin baş edilmesi gereken ortak problemimiz. Oysa kendini sinsi bir şekilde stres maskesi altına saklayan ezeli bir yapı taşımız var: KAYGI. Çok daha derinlere inen ve birçok stresimizi kökünden besleyen bu yaman duyguyu stresle karıştırıyoruz birçok zaman…

Bu eğitimde kaygı ve stresi ayrı ayrı ele alacağız önce. Sonra aralarındaki ilişkiyi çözümleyeceğiz. Kaygı ve stresin yaşamdaki olumlu ve olumsuz rollerinin kavranmasını sağlayacağız. Özgürlük, yaratıcılık, kişisel gelişim ve mutluluk için kaygı ve stresin yönetilmesinin önemini kavrayacağız.  Kaygı ve stresin üretime ve gelişime nasıl yönlendirileceğine dair strateji ve metotlar uygulayacağız.

Eğitimin İçeriği

 • Kaygı Nedir?
 • Kaygının Kaynağı
  • Özgür İrade Kaygısı / Sorumluluk Kaygısı
  • Varoluş / Yetersizlik-Değersizlik Kaygısı
  • Ölüm Kaygısı
  • Yaratıcılık Kaygısı
  • İlişki Kaygısı
  • Yalnızlık Kaygısı
 • Kaygı Tanımları
 • Kaygıya Olumlu ve Olumsuz Tepki
 • Kaygı Farkındalığı
 • Kaygıyı Yönetmek
 • Kaygı Süreçleri ve Çözüm Önerileri
 • Stres Nedir?
  • İyi Stres
  • Durdurucu Stres
 • Stresin Kaynağı
 • Kaygı-Stres İlişkisi
 • Stresle Başa Çıkma Metotları
  • Gerçek Zamanlı Stresle Başa Çıkma
  • Sanal Zamanlı Stresle Başa Çıkma

Katılımcı Profili

Her seviyeden yöneticiler

Eğitimin Hedefleri

 • Geri bildirimi bir kültür olarak hem kendi hayatına hem de kurumuna yerleştirmeyi,
 • Doğru bir şekilde geri bildirim vermeyi,
 • Geri bildirim verme amacını tam olarak anlamayı,
 • İyi davranışların devamını sağlamak ve değişmesi gereken davranışlara ait güçlü bir farkındalık sağlayıp, onları değiştirmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Takdir etmeyi bir kültür olarak hem kendi hayatına hem de kurumuna yerleştirmeyi,
 • Çalışanları doğru bir şekilde takdir ederek motivasyonlarını artırmayı,
 • İstenen performansı vermeyen bir ekibin problemini anlayıp, performanslarını artırmayı,
 • Çalışanların beklentilerini karşılayacak çözümler üretebilmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Takdir Etme Sebepleri
 • Takdir Etmenin ve Takdir Almanın Motivasyon Artırmadaki Yeri
 • Çalışana Karşı Doğru ve Yanlış Davranış Örnekleri
 • Çalışanlar Nasıl Takdir Edilir?
 • Çalışanların Kendi Aralarındaki Çatışmaları Yöneterek İyi Bir Ekip Ruhu Oluşturma Geri Bildirim Verme Sebepleri
 • Geri Bildirimin Motivasyon Artırmadaki Yeri
 • Doğru ve Yanlış Geri Bildirim Örnekleri
 • Doğru Geri Bildirim Nasıl Verilir?
 • Anlık (Durum Bazlı) Geribildirimler
 • Koçluğa Dönük Geri Bildirim

Katılımcı Profili

Proje Yöneticileri ve takım liderleri başta olmak üzere, iş takibi yapan bütün profesyoneller

Eğitimin Hedefleri

İş yaşamında karşılaşılan sorunların üstesinden gelmek ve başarıya ulaşmak için hangi konuda, kiminle ne tür bir diyaloga girmemiz ve nelerden kaçınmamız gerektiğini, bu fikir alışverişleri ve müzakereler de uygulanması gereken tavsiyeler ast üst ilişkilerine göre dikkate alınarak gereken yöntem ve taktikleri öğrenmek, karşı tarafı tanımak ve uzlaşmaya varabilmek için izlenmesi gereken yöntemleri öğrenmek

Eğitimin İçeriği

 • Müzakerenin anlamını öğrenmek,
 • Müzakere de taraf olmak ve amacı,
 • Müzakereye konu olacak sorunu teşhis etmek,
 • Temel müzakere becerilerini öğrenmek,
 • Uzlaşmaya varmanın tekniklerini öğrenmek,

Katılımcı Profili

Orta ve üst düzey yöneticiler

Eğitimin Hedefleri

Toplantı bir şirket kültürüdür. Toplantı Yönetimi Eğitimi ’nde, toplantının amacı, içeriği, kimlerin katılacağı, toplantı akışı, ortamı ve toplantı yönetimi stratejisi gibi konular ele alınır. Toplantı Yönetimi, kurum stratejik kararlarının alınmasında da önemli bir etken olup, en önemli faydalarından bir tanesi de zamanı etkin kullanma konusunda kurum çalışanlarına yol göstermektedir.

Eğitimin İçeriği

 • Toplantının Amacı
 • Toplantı Çeşitleri
 • Toplantı Hazırlıkları
 • Katılımcı Profiline Uygun Özetleme Teknikleri
 • Toplantı Gündeminin Paylaşımı
 • Gündem Bütünlüğünün Sağlanması
 • Toplantı Yöneticisinin Sorumlulukları
 • Toplantıda Etkili Sunum
 • Toplantının Verimliliği ve Sonuçların Alınması
 • Toplantıda Zaman Yönetimi
 • Toplantıda Akış Kontrolü
 • Aykırı Seslerin Yönetimi
 • Etkin Katılımın Sağlanması
 • Karar Alma ve Tutanak Tutulması
 • Toplantı Sonrası Takip
 • Uygulamalar

Katılımcı Profili

Orta ve üst düzey yöneticiler,

Eğitimin Hedefleri

Y Kuşağı, 1980 – 2000 yılları arasında doğduğu kabul edilen kuşağa verilen isimdir.Z kuşağı ise 2003 ten başlayarak dünyaya gelen kuşağa verilen isimdir.Nerdeyse 3 kuşak birlikte çalışıyoruz, birbirimizi anlayarak, güçlenmeyi sağlama.

Eğitimin İçeriği

 • Kuşaklar arasında bir tur
 • Kaç kuşak bir aradayız? SK + BB + X + Y + Z
 • İş yaşamında kuşaklar
 • İş yaşamında ne değişti?
 • Kuşaklar arası farklı bakış açısını anlayalım
 • Aramızda X var mı?
 • Kim bu Y’ler?
 • X ve Y kuşağı arasında algı nasıl?
 • Nasıl düşünüyor? Nasıl yaşıyorlar?
 • Öne çıkan özellikler, kavramlar?
 • Kuşaklar arasındaki farklar ve ortak yanlarımız?
 • Birbirimizden ne bekliyoruz?
 • Pozitif yönetim, pozitif iletişim
 • Kuşaklar arası iletişimde anlamı bulmak
 • İletişimde değer yaratmak

Katılımcı Profili

Ekibinde Y ve Z kuşağı çalışan olan yöneticiler ya da çalışanların katımı etkili olacaktır. Ayrıca Y ve Z kuşağı içinden olacak katılımcıların da kendilerindeki farkındalığı yakalayabilmeleri için bir fırsat olabilecektir.

Eğitimin Hedefleri

Program, bilgisayar destekli (MS Project) proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini ve standartlarını, örnekler ve uygulamalar ile aktarmayı, uluslararası proje yöneticiliği programlarına hazırlık sağlamayı amaçlar. Bu amaçla “Project Management Institute (PMI) bakış açısı ile proje yönetimi nasıl gerçekleştirilir?” sorusunun yanıtı verilmeye çalışılır, ayrıca PMI tarafından gerçekleştirilen Project Management Professional (PMP) sınavı hakkında bilgi aktarımı ile PMP sınavına yönelik örnek soru çözümü gerçekleştirilir.

 

 

Eğitimin İçeriği

1 : Proje Yönetimi, Tanımlar ve Metodoloji

 • Proje,program, portföy tanımları
 • Projeler vs. Operasyonlar
 • Proje yönetimi tanımı ve metodolojiler
 • Projelerde başarısızlık nedenleri
 • Proje başarı faktörleri
 • Proje yönetiminin organizasyonel faydaları
 • Proje yöneticisi rolü ve sorumluluk alanları
 • Projelerde paydaşlar
 • Proje kısıt üçgeni
 • Proje yönetimi metodolojisi
 • Proje yaşam döngüsü
 • Proje yönetimi vs. Program yönetimi
 • Proje portfolyo yönetimi (PPM)
 • PPM modelinin riskleri

Bölüm 2 : Organizasyonel Stratejiler ve Proje Seçimi

 • Stratejiler vs. Projeler
 • Projelerin sınıflandırılması
 • Proje seçim kriterleri (Finansal ve finansal olmayan kriterler)
 • Proje seçim yöntemleri (Ağırlık katsayılı matriks, ağırlıksız matriks, ikili karşılaştırma)

Bölüm 3 : Organizasyon Yapıları ve Proje Kültürü 

 • Proje yönetiminde organizasyon yapıları
 • Fonksiyonel organizasyon yapısı
 • Proje tabanlı organizasyon yapısı
 • Matriks organizasyon yapısı (güçlü, zayıf, dengeli)
 • Doğru organizasyon yapısının seçilmesi
 • Organizasyonlarda proje kültürünün oluşturulması

Bölüm 4 : Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları 

 • Proje yaşam döngüsü
 • PMI’a göre proje yönetiminin 5 süreç grubu
 • Projenin başlatılması
 • Projenin planlanması
 • Projenin yürütülmesi
 • Projenin izlenmesi ve kontrolü
 • Projenin kapatılması
 • PMI’a göre proje yönetiminin 10 bilgi alanı
 • Süreç grupları ve bilgi alanları arasındaki ilişki

 

Bölüm 5 : Proje Entegrasyon Yönetimi 

 • Proje beratı hazırlama
 • Proje yönetim planları
 • Projelerde değişiklik kontrolü ve yönetimi
 • Projelerin kapatılması

Bölüm 6 : Proje Kapsam Yönetimi 

 • Proje hedeflerinin belirlenmesi
 • Proje gereksinimlerinin analizi
 • Kapsam tanımlama dokümanı
 • Kapsam genişlemesi ve yönetimi
 • Gereksinim analiz dokümanının oluşturulması
 • Proje planı oluşturma
 • İş Ayrışım Yapısı (WBS)
 • WBS yapısı ve oluşturma teknikleri

Bölüm 7 : Proje Zaman Yönetimi 

 • Çizelgeleme Araçları
 • Bar şemaları ve ağ diyagramları
 • Milestone(kilometretaşı) kavramı
 • Gantt şeması oluşturma teknikleri
 • Ağ diyagramı oluşturma teknikleri
 • Aktivite ilişkilendirme metotları
 • Kritik yol hesaplama teknikleri
 • Bolluk hesaplama yöntemleri
 • PERT ve diğer tahminleme teknikleri

Bölüm 8 : Proje Maliyet Yönetimi 

 • Proje kontrolü
 • Proje gelişiminin izlenmesi
 • Durum raporları
 • Bir performans yönetim aracı olarak “Kazanılmış Değer Analizi” (EVM)
 • EVM’nin özellikleri
 • EVM ile proje zaman ve maliyet kontrolü
 • EVM formülleri
 • EVM tekniğinin projelerde uygulanması
 • EVM grafiksel analizi
 • EVM tekniğinin sağladığı faydalar

Bölüm 9 : Proje Kalite Yönetimi 

 • Kalite tanımları
 • Kalite yönetim planı
 • Kalite planlama
 • Kalite güvence
 • Kalite kontrol
 • Deney tasarımı (Design of experiments)
 • Pareto analizi
 • Kalite ve 6 Sigma felsefesi
 • DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) yöntemi
 • Kalite kontrol şemaları ve 7 tekrar kuralı
 • IT projelerinde test süreci
 • Test tipleri
 • Kalite maliyetleri
 • Proje kalitesinin iyileştirilmesi

Bölüm 10 : Proje Kaynak Yönetimi 

 • Proje takımının oluşturulması
 • Takım oluşturma aşamaları
 • Sorumluluk atama matriksi
 • Yetkinlik matriksi
 • Kadro yönetim planı
 • Proje takım tipleri ve yapıları

Bölüm 11 : Proje Risk Yönetimi 

 • Risk yönetimi süreci
 • Risk yanıt stratejileri
 • Olasılık ve etki matriksi
 • Risk kategorileri ve türleri
 • Risklerin tanımlanması
 • Risklerin analiz edilmesi
 • Risklerin önceliklendirilmesi
 • Kalitatif risk analizi
 • Kantitatif risk analizi
 • Risklerin kontrol edilmesi
 • Risk yönetim planı

Bölüm 12 : Proje Satınalma Yönetimi 

 • Satınalma yönetimi süreçleri
 • Satınalma planlaması
 • Pazar koşullarının değerlendirilmesi
 • “Satın al” ya da “Yap” kararı
 • Kontrat tipleri
 • Kontrat tiplerine göre risk seviyeleri
 • Tedarikçi seçim kriterleri
 • Satınalma detayları

Bölüm 13 : Proje İletişim Yönetimi 

 • İletişim ve proje yöneticisi
 • İletişim yönetimi süreci
 • İletişim tipleri
 • İletişim stratejileri
 • İletişim planının oluşturulması
 • Toplantı yönetimi
 • Yıkıcı takım profilleri

Bölüm 14 : Proje Paydaş Yönetimi 

 • Paydaş tanımı
 • Paydaşların analizi ve kilit paydaş kavramı
 • Paydaş beklentilerinin doğru yönetilmesi
 • Paydaşlar arası iletişim

Katılımcı Profili

Proje yöneticiliği ve yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılar

Eğitimin Hedefleri

Kriz, çoğunlukla öngörülemeyen ve olağandışı sorunların sarmaladığı ortamları oluşturur. Bundan dolayı, şirketlerin kendilerine özgün ve özel olarak yönetmeleri gereken durumlardır. Bu bağlamda, yetkin personelin yer aldığı ve belirli bir program çerçevesinde daha önce olmuş vakalar ve senaryolara dayalı çalışmaların yapılması zorunludur. Asıl önemli olan tüm çalışanlarda kriz olgusunun iyi anlaşılması ve ortak bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir. Kestirimler ve önlemeye yönelik standartların oluşturulmasını ön plana alan dokümantasyon yönetiminin, donanımlı bilgi birikiminin yanı sıra iki önemli nokta, İletişim ve Eşgüdüm yapılan alıştırmalarla pekiştirilmelidir.

Eğitimin İçeriği

 • Kriz Kavramı
 • Krizin Nedenleri
 • Krizin Türleri
 • Kriz Yönetimi Aşamaları
 • Kriz Yönetimi Teknikleri
 • Kriz Ortamında Stratejik Yönetim
 • Krizi Yönetmek İçin: Kriz Merkez Kurulu
 • Takım Çalışması ve Liderlik
 • İletişim ve Eşgüdüm
 • Kriz Senaryolarının Hazırlanması
 • Kriz Planı Oluşturma
 • Kriz Sonrası Faaliyetler ve Krizin Olumsuz Sonuçlarının Telafisi
 • Krizden Ders Almak ve Krizleri Fırsata Dönüştürmek
 • Kriz Yönetimi Vaka Analizleri

Katılımcı Profili

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, tüm çalışanlar.

Eğitimin Hedefleri

Kurumların değişimi en az zararla ve en hızlı şekilde atlatmaları ve yönetim stratejilerinde sapmalara neden olmadan performanslarını maximize etmeleri için, değişim yönetimi eğitiminin uygulamalarla desteklenmesi çok önemlidir.

Bu  süreçte, çalışanların performans ve motivasyonlarını destekleyen değişim yönetimi eğitimi, katılımcıların sektörlerine ve şirketlerine özel hale getirilmektedir.

Eğitimin İçeriği

 • Değişim ve gereklililiği
 • Değişim yolunda en temel adım: Bireysel kalite gelişimi
 • Etkili insanların 7 alışkanlığı
 • Değişim Yönetimi ve Organizasyon kültürü
 • Dengeli Sonuçlar Gerçekleştirme
 • Müşteri İçin Değer Katma
 • Vizyoner, Esin Veren ve Bütünsel Liderlik
 • Süreçlerle Yönetme
 • Çalışanlarla Başarma
 • Yaratıcılık ve Yenileşimi Besleme
 • İşbirlikleri Oluşturma
 • Sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alma
 • Değişim yönetimi uygulamasında karşılaşılabilecek sorunlar
 • Değişim yönetimi uygulama programı
 • Değişim yönetimi çalışmalarında gelişimimizi nasıl ölçeriz?
 • Mükemmellik modeli ve özdeğerlendirme
 • Mükemmellik aşamaları

Katılımcı Profili

Üst düzey yöneticiler
Değişim yönetimi sorumluları
Sistem yönetimi sorumluları
İnsan kaynakları uzmanları ve yöneticileri
Yöneticiler ve uzmanlar

E – İK EĞİTİMLERİ

Eğitimin Hedefleri

Yetkinlikler, kişilerin yüksek performans göstermesinde ayırd edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan davranışlardır. Yetkinlik Sistemleri, İnsan Kaynakları Yönetiminde personel seçimi, performans yönetimi, eğitim gibi farklı süreçlerde kullanılmaktadır.
Yetkinliklerin belirlenmesi sürecinde, bir işte yüksek performans gösteren kişilerin davranışlarının analiz edilmesi farklı yöntemlerle yapılabilmektedir. Yüksek performanslı çalışanlarla birebir ve derinlemesine yapılan görüşmeler, üst yönetim /çalışanlar ile yapılan fokus grup çalışmaları bu yöntemler arasında yer almaktadır. Uygulanan bu yöntemler sayesinde, bir işte yüksek performans göstermek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlar davranış bazında belirlenir.

Eğitimin İçeriği

 • Görev tanımları, vizyon ve misyon analizi
 • Yetkinlik setlerinin tanımlanması
 • Davranış göstergelerinin belirlenmesi
 • Yetkinlik matrisi ve haritası
 • Yetkinliklerle yönetimin faydaları

Katılımcı Profili

 • Performans danışmanları
 • Performans yönetmenleri
 • Eğitim uzmanları
 • Eğitim destek uzmanları
 • Eğitim müdürleri
 • İç Eğitmenler

Eğitimin Hedefleri

Bu program, nasıl etkin bir eğitim uzmanı, performans danışmanı, iç eğitmen ve eğitim yöneticisi olabileceğinizi ve bu önemli rolün gerektirdiği görevleri nasıl yerine getirebileceğinizi amaçlamaktadır. Bu program ayrıca, organizasyonun   tüm bölümlerinde bu önemli görevin nasıl geliştirebileceği, İç eğitmen standardizasyonu, programların standardizasyonu ve eğitim, insan kaynakları bölümlerinin kendisini değerlendirdiği, gelişim sistemlerini geliştirdiği bu süreç içerisinde eğitim, performans danışmanı ve iç eğitmenlerin öğretimsel liderlik becerilerini sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Eğitimin İçeriği

 • Eğitim, Yetiştirme ve Geliştirme
 • Yetkinlik Çeşitleri
 • Temel Yetkinlikler
 • Yönetsel Yetkinlikler
 • Teknik Yetkinlikler
 • İç Eğitmen Akademik Yetkinlikleri
 • Yetkinlik Düzeyleri & Eğitim Yönetiminde Zaman Tüneli
 • Kaliteli Yetişkin Eğitimini destekleme “ Öğretimsel Koçluk ve Mentorluk” Becerileri
 • Eğitim Yönetiminde HAREKET MODELİ
 • Eğitim Yönetiminde Yetenek Boru Hatları
 • Eğitim ihtiyacı Analizi Adımları
 • Eğitim ihtiyacı Analizinin Amaçlarının Belirlenmesi
 • Problemlerin Olası Nedenleri ve Çözüm Önerileri
 • Neden Analizi Sırasında Kullanılabilecek Sorular
 • Yetkinlik & Hedef Bazlı Performans Çarkları
 • Gerekli Verilerin Tanımlanması
 • Veri Toplama Metotlarının Seçilmesi ve Tasarlanması
 • Verilerin Toplanması
 • Verilerin analiz Edilmesi
 • Dört Alanda Sürekli yenilenme İhtiyacı
 • Raporun Hazırlanması
 • Birebir Görüşme Formu
 • 4N Eğitim Takibi
 • Örgütsel ilkim anketi
 • Kurum Kültürü anketi
 • Yönetimsel Sorunlar anketi
 • İlave Sorular

Katılımcı Profili

 • Performans danışmanları
 • Performans yönetmenleri
 • Eğitim uzmanları
 • Eğitim destek uzmanları
 • Eğitim müdürleri
 • İç Eğitmenler

Eğitimin Hedefleri

Günümüz seçim süreçlerinde iyi tasarlanmış yetkinlik bazlı mülakat süreçleri bile adayın gerçek profilini görmekte yeterli olamamaktadır. Klasik mülakatlar, adayların bilinçli olarak hazırlandığı ve hemen tüm cevaplarını bilinçli olarak verdiği görüşmelere dönüşmektedir. Gerçek performans ise %98 bilinçaltı profilin yansıması olduğu için büyük hatalar yapılabilmektedir. Bu eğitimde seçim bir süreç olarak ele alınacak ve farklı yöntemlerle adayların hem bilinç, hem bilinçaltı seviyede aranan yetkinliklere baz teşkil edecek profili ne kadar taşıdıklarının anlaşılacağı bir model transfer edilecektir.

Eğitimin İçeriği

 • Yetkinlik ve Davranış Göstergesi Kavramları
 • Seçim Sürecinin Önemi
 • Değerlendirme Süreci Nasıl Olmalı?
 • İyi Bir Değerlendiricinin Özellikleri ve Olası Riskler
 • Değerlendirme Araçları
  • CV İnceleme
  • Yetkinlik Bazlı Mülakat
  • Grup Egzersizleri
  • Rol Oynama Egzersizleri
  • Yetenek Testleri
  • Analiz/Sunum Egzersizleri
  • Vaka Çalışmaları
 • Değerlendirme Sürecinin Tamamının Metaforik Olarak Seçime Dönük Kullanılması
  • En Doğru Aday Kaynaklarının Belirlenmesi
  • Çevre Yeteneklerin Önceden İzlemeye Alınması
  • Ön Deneyim ve Algının Yaşatılması
  • CV’lerin Alınması ve Profil Bazlı İncelenmesi
  • Mülakat Öncesi Sosyal Ortam İle Ön Değerlendirme
  • Mülakat Öncesi Telefon Görüşmelerinin Değerlendirilmesi
  • Bekle(T)me Anının Etkin Gözlenmesi ve Kullanımı
  • Yetkinlik Bazlı Mülakat Sürecinin Etkin Yürütümü
  • Grup Oyunlarıiİle Bilinçaltı Seviyede Değerlendirmenin Sağlanması
  • Verilerin Konsolidasyonu ve Kalibrasyonu

Katılımcı Profili

İnsan Kaynakları alanında çalışan ve işe alım süreçlerinde kendisini geliştirmek isteyenler, İnsan Kaynakları alanında eğitimi olmayan, işe alım süreçlerinde görev almak isteyenler, İşe alım sürecine dahil olan, orta ve üst yöneticiler

Eğitimin Hedefleri

 • Üniversite öğrencileri ve yeni mezunların kariyer planlama sürecini doğru yapılandırmaları ve gerçekçi hedefler belirlemelerini sağlamak.
 • Kariyer yolculuğunun her aşamasında süreci daha kolay ve keyifli hale getirecek yol ve yöntemler sunmak.
 • Kariyer değişikliği yapmak isteyen bireylere rehberlik sağlamak.

Eğitimin İçeriği

 • Değişen piyasalar ve ekonomik şartlar içinde kariyerine yön vermek, iş hayatında kalıcı başarılar elde etmek isteyen herkesin bu süreci başarıyla yönetmesini sağlar.
 • Öz farkındalık kazandırarak, kişinin neyi daha kolay başarabileceğini görmesine ve hedeflerine ulaşmak için kendi yol ve yöntemlerini geliştirmesine yardımcı olur.
 • Kariyer planlama ve değişim sürecini en kolay şekilde yönetmesini ve doğru kararlar almasını sağlar.

Katılımcı Profili

İnsan Kaynakları alanında çalışan ve kendisini geliştirmek isteyenler, İnsan Kaynakları alanında eğitimi olmayan orta ve üst yöneticiler

Eğitimin Hedefleri

 • Geri bildirimi bir kültür olarak hem kendi hayatına hem de kurumuna yerleştirmeyi,
 • Doğru bir şekilde geri bildirim vermeyi,
 • Geri bildirim verme amacını tam olarak anlamayı,
 • İyi davranışların devamını sağlamak ve değişmesi gereken davranışlara ait güçlü bir farkındalık sağlayıp, onları değiştirmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
 • Takdir etmeyi bir kültür olarak hem kendi hayatına hem de kurumuna yerleştirmeyi,
 • Çalışanların doğru bir şekilde takdir ederek motivasyonlarını artırmayı,
 • İstenen performansı vermeyen bir ekibin problemini anlayıp, performanslarını artırmayı,
 • Çalışanların beklentilerini karşılayacak çözümler üretebilmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Takdir Etme Sebepleri
 • Takdir Etmenin ve Takdir Almanın Motivasyon Artırmadaki Yeri
 • Çalışana Karşı Doğru ve Yanlış Davranış Örnekleri
 • Çalışanlar Nasıl Takdir Edilir?
 • Çalışanların Kendi Aralarındaki Çatışmaları Yöneterek İyi Bir Ekip Ruhu Oluşturma
 • Geri Bildirim Verme Sebepleri
 • Geri Bildirimin Motivasyon Artırmadaki Yeri
 • Doğru ve Yanlış Geri Bildirim Örnekleri
 • Doğru Geri Bildirim Nasıl Verilir?
 • Anlık (Durum Bazlı) Geribildirimler
 • Koçluğa Dönük Geri Bildirim

Katılımcı Profili

İnsan Kaynakları alanında çalışan ve kendisini geliştirmek isteyenler, orta ve üst yöneticiler

Eğitimin Hedefleri

İşin değerleme yöntemine dayalı ücret yönetimi, işlerin önceden tespit edilmiş belli faktörler açısından birbirlerine oranla taşıdıkları değerin ücret tespitine esas olmak üzere rakamlar halinde ortaya konmasıdır. İş değerleme yöntemi ile iş gören işine bağlanır, işini zevkle yürütür, aldığı ücretin yaptığı işin karşılığı bir ücret olduğu bilincini kazanır, daha fazla kazanmanın daha ağır işler yapmaya bağlı olduğu gerçeğini öğrenmiş olur. Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 • Ücrete etki eden faktörleri belirleyebilecekler,
 • Şirket ücret sistemini, politikaları ile birlikte kurabilecekler,
 • Diğer İK sistemleri ile ilişkisini kurabilecekler,
 • Faktörlerin ağırlıklarını ve işlerde (görevlerde) bulunma derecelerini puanlayabilecekler,
 • Her görevin (işin) değerini hesaplayabilecekler,
 • İş değeri puanından ücrete geçiş için gerekli işlemleri tanımlayabileceklerdir.
 • Ücret yönetiminin organizasyonlar için önemini bileceklerdir.

Eğitimin İçeriği

 • Ücretin tanımı ve önemi
 • Ücretin belirlenmesine etki eden faktörler
 • Ücret yönetiminin etkileşimli olduğu diğer İK süreçleri
 • Ücret yönetiminin işletme performansına etkisi
 • Kriz dönemlerinde ücret yönetimi
 • İşin niteliği
 • İş değerlemesi ve unsurları
 • İş değerlemesi aşamaları
 • Sıralama yöntemi
 • Sınıflama yöntemi
 • Faktör karşılaştırma yöntemi
 • Faktör-puan yöntemi
 • Faktör-puan örneği

Katılımcı Profili

İnsan Kaynakları alanında çalışan ve kendisini geliştirmek isteyenler, orta ve üst yöneticiler